STRETECH 2018

Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se ve středu 6.června zúčastnil žák třetího ročníku učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje Lukáš Pavlásek.

Tématem jeho práce nazvané RLC měřicí přístroj bylo navrhnout zařízení řízené mikroprocesorem AVR, které měří velikost odporu, indukčnosti a kapacity.
Fungující zařízení bylo na konferenci Stretech úspěšně prezentováno a Lukáš dostal i několik nabídek ke studiu na ČVUT.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěšných konstrukcí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj