ZKRÁCENÉ STUDIUM UČEBNÍCH OBORŮ


zkrácené jednoleté denní studium učebních oborů:
určeno absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou (od školního roku 2020/21 stačí úspěšně ukončený 4tý ročník) nebo absolventům středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru

Výuka při zkráceném studiu probíhá denně převážně formou praktického vyučování - odborného výcviku v rozsahu 6-7 vyučovacích hodin, 1x za 14 dní je teoretická výuka (pátek 7:00 - 12:40 hod.).

Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách nebo na pracovištích, které se školou uzavřou smlouvu o zajištění odborného výcviku.

Studium je zakončeno klasicky závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení absolvent získá výuční list příslušného oboru vzdělání.


- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD


Kritéria přijímacího řízení pro zkrácené studium učebních oborů:

Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol).

Podmínkou je, aby uchazeči prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání v oboru kategorie H (z oborů kategorie E jen ve výjimečných případech) – denní forma studia
Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru kategorie H 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů. Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Uchazečům, kteří absolvovali učební obor kategorie E, se žádné body za prospěch nezapočítávají. O jejich případném přijetí rozhodují body z osobního pohovoru, který je pro tyto uchazeče povinný. (*výjimka - viz. Poznámky)

- uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium - osobní pohovor (0-10 bodů)


Soubory ke stažení:Přihláška na SŠ Přihláška na SŠ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj