Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

2.kolo přijímacího řízení - informace24. 05. 2022 K dnešnímu dni byla emailem rozeslána všechna registrační čísla uchazečům z 2.kola přijímacího řízení.
Prosím o kontrolu a potvrzení, zda Vám email dorazil v pořádku.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněna dne 27.5.2022 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Lucie Adamcová - studijní oddělení školy
Informační schůzka pro žáky nastupující do 1. ročníků03. 05. 2022 Vážení rodiče a žáci,
dovolte, abychom Vás i Vašeho syna/dceru srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat

dne 13. června 2022 (pondělí) od 16:00 v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce.
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/202313. 04. 2022 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení. (bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu...)
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání (šk.rok 2022/23)29. 04. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení - na maturitní obory vzdělání
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání (šk.rok 2022/23)22. 04. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení - na učební obory vzdělání
Veletrh Ampér Brno20. 05. 2022 Žáci prvního ročníku učebního a maturitního oboru se zaměřením na elektrotechniku absolvovali jednodenní exkurzi školním autobusem na Výstaviště Brno, kde se uskutečnil 28. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPÉR 2022.
Exkurze do firmy Ball20. 05. 2022 Vybraní budoucí absolventi z učebních oborů strojní mechanik a elektro navštívili s učiteli odborného výcviku regionální firmu Ball ve Velimi.
Budoucí absolventi učebních oborů zahájili obhajoby výstupních žákovských prací19. 05. 2022 Na fotografiích vidíme ukázky výrobků žáků učebního oboru strojní mechanik.
Prezentace společnosti Mercedes-Benz17. 05. 2022 12. května 2022 – zástupci společnosti Hoffmann a Žižák v prostorách školy představili vozy značky Mercedes. Po úvodní prezentaci se zaměřením na elektromobilitu si žáci mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet pohodlí všech vystavovaných modelů.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj