Závěrečné zkoušky


Přihlášení ke zkoušce (s výjimkou 1. termínu, který následuje bezprostředně po úspěšném ukončení studia tj. červen ev. září) je potřeba učinit nejpozději 1 měsíc před termínem konání zkoušek.
Termíny zkoušek jsou v harmonogramu školního roku.
Zkoušky ve všech oborech se konají podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Závěrečné zkoušky 2023/2024
viz harmonogram školního roku
konkrétní rozpis bude upřesněnDůležité
1) Od školního roku 2017/2018 se změnila pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky.
Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně.
U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší.

2) u oboru operátor skladování je součástí praktické zkoušky i obhajoba samostatné odborné práce (viz soubory ke stažení)


Soubory ke stažení:SOP - pro obor operátor skladování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj