Maturitní zkoušky


Přihlašování na podzimní termín maturitních zkoušek 2024 proběhne od 13. června do 25. června 2024 (!poslední termín!) do 12:00!!!!!

Přesný čas a termín nejprve telefonicky prokonzultujte (604 348 376)
19. 6. 2024 nejsem přítomen.

Mgr. Jiří Ševčík

Termíny Jaro 2024
22. 4. 2024 - PP z českého jazyka a literatury od 8:30 (učebny 24, 26, 27 - jmenný rozpis bude na nástěnce a na učebně)
23. 4. 2024 - PP z anglického jazyka od 8:30 (učebny 24, 26, 27 - jmenný rozpis bude na nástěnce a na učebně)
Nejpozději v uvedený čas budou žáci v příslušné učebně.

24. - 25. 4. 2024 Praktická zkouška z odborných předmětů - dle rozpisu - viz níže soubory ke stažení (soubor v excelu, jednotlivé obory mají svůj list)

2. - 3. 5. 2024 didaktické testy - viz pozvánky, které jste obdrželi

16. - 20. 5. 2024 ústní zkoušky - viz níže soubory ke stažení

Maturita 2024 - podklady - průběžně dle platných termínů doplňováno

1) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek pro školní rok 2023-2024 - viz soubory ke stažení
Profilová část maturitní zkoušky - informace k jednotlivým zkouškám - viz soubory ke stažení
2) Seznam knih a pokyny k sestavení vlastního seznamu k ústní části maturitní zkoušky z ČJL - viz soubory ke stažení
3) Formulář pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - viz soubory ke stažení
4) DT z ČJL - požadavky z EVZ
5) Témata pro ústní část maturitní zkoušky z ANJ pro školní rok 2023-2024 - viz soubory ke stažení
5) Témata pro ústní část maturitní zkoušky z NEJ pro školní rok 2023-2024 - nepoužito

6) Témata pro profilové odborné zkoušky konané ústní formou pro školní rok 2023-2024 - viz soubory ke stažení

7) Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Pozn.:
Pro žáky, kteří se budou hlásit k opravným (náhradním) zkouškám a byli také přihlášeni k jarnímu termínu 2021.

Písemná část z českého a cizího jazyka pro absolventy ze školního roku 20219/20 a 2020/2021 se ruší.

MŠMT ČR rozhodlo, že maturanti, kteří případně neuspějí u didaktických testů státní části či praktické zkoušky profilové části nebo kteří se z konání v řádném termínu omluví, budou mít navýšený počet opravných zkoušek ze dvou na tři. Toto navýšení počtu opravných zkoušek se týká všech osob přihlášených k jarnímu zkušebnímu termínu 2021, kteří neuspějí u didaktických testů,


Soubory ke stažení:1) Povinné a nepovinné zkušební maturitní předměty 2023-20241) Profilová část maturitní zkoušky 23-24 - informace k jednotlivým zkouškám2) ČJL - Seznam literárních děl k maturitě od 2023/2024 a pokyny k sestavení vlastního seznamu3) ČJL tabulka pro vytvoření vlastního seznamu literárních děl k maturitě4) DT - ČJL Seznam autorů literárních děl, žánrů, směrů a hnutí (požadavky z EVZ k didaktickému testu)5) Témata pro ústní část MZ z ANJ 23-246) 2NA - EKN 23-246) 2NA - UCE 23-246) 2NB (ne) - ENZ 23-246) 2NB (ne) - EZA 23-246) 2NB (ns) - STZ 23-246) 2NB (ns) - TEC 23-246) 4MA (ma) - EKN 23-246) 4MA (ma) - OVS 23-246) 4MA (pa) - EEN 23-246) 4MA (pa) - ELT 23-24Rozpis ústních zkoušek - MZ jaro 2024 - všechny třídyRozpis na praktickou zkoušku z odborných předmětů - MZ jaro 2024Složení zkušebních komisí pro rok 2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj