Harmonogram školního roku 2023/24

Harmonogram školního roku 2023/24 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2023 - 2024

1. pololetí
září
28. 8. - 1. 9.přípravný týden - doklasifikace a opravné zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2022/23
1. - 15. 9.Maturitní a závěrečné zkoušky - podrobnosti v záložce - pro žáky - maturitní nebo závěrečné zkoušky
4.9.Zahájení školního roku 2023/2024 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
5.9.Školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro 1.ročníky - 8:00 a 8:45
6. - 8. 9.Adaptační kurz 1MA
11. - 13. 9.Adaptační kurz 1MB
28.9.Státní svátek
29. 9. Ředitelské volno
říjen
9.-10.10Burza studijních míst Kolín
17.10.Burza studijních míst Nymburk 
26.10. - 27.10.Podzimní prázdniny 2 dny 
listopad
16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
17.11.Státní svátek
20.11.Den otevřených dveří 
21.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
21.11.Třídní schůzky 16:00
prosinec
1.12.Opravné ZZ -  písemná část - pro přihlášené
4.- 5.12.Opravné ZZ – praktická část - pro přihlášené
15.12.Opravné ZZ – ústní část - pro přihlášené
22.12.Ukončení výuky
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy - lichý týden
15.1.Den otevřených dveří 
26.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
30.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
28. 1. - 2.2.Lyžařský kurz
únor
2.2.Pololetní jednodenní prázdniny

2. pololetí
12. - 18. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
20. 2.Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia - 1. kolo
březen
1. 3. Maturitní ples
28. 3. - 1. 4.Velikonoční prázdniny a svátky
duben
12.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí 
12. 4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
15. 4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
16.4. (13:45) Pedagogická rada pro všechny obory
16.4.Třídní schůzky 16:00
29. 4.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
30. 4.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
22. 4. - 3. 5.Souvislá praxe 2MA, 2MB
květen
1. 5.Státní svátek
6. - 17. 5.Souvislá praxe 1NA, 3MA, 3MB
8. 5.Státní svátek
10., 13. 14. 5.Možnost nahlížení do spisu přijímacího řízení
15. 5.Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení  
20. - 24. 5. Podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia - 2. kolo

červen
10. - 14. 6.Ročníkové práce dle švp
18. - 20. 6.Možnost nahlížení do spisu přijímacího řízení
21. 6..Termín vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení  
21. 6..Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
25 .6. Pedagogická rada 12:30 všechny obory
26. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
27. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
28..6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
29. 6. - 1.9.Hlavní prázdniny
26. 8.Zahájení přípravného týdne
Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu -  dle výpisu vysvědčení.
28.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
29 .8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
2. 9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín 
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
22. 4.Písemná práce z českého jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
23. 4.Písemná práce z cizího jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
24. - 25.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
26. 4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do  - 27.6.)
29. 4. Pedagogická rada 
30. 4. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
2.-  7. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu) 
9. - 15. 5. Studijní volno
16. - 20. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
23. 5.Slavnostní předání maturitních vysvědčení  MěÚ Nymburk v kapli od 10:30

Předání protokolů o výsledcích státní části - přes VPŽZávěrečné zkoušky - jarní termín 
29.5. Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 27. 6. )
30.5. Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 
31.5. Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
3. - 4. 6.  Závěrečné zkoušky - písemná část (podle rozpisu)
4 - 6. 6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu) 
6.6. (ev. 7.6.) Výsledky písemné a praktické části 
7. - 12.6. Studijní volno 
13. - 14.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
21. 6. Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu 9:00 - 11:00)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj