Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výsledky 1.kola přijímacího řízení15. 05. 2024 výsledky 1.kola přijímacího řízení najdete pod záložkou PRO UCHAZEČE - VÝSLEDKY 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory vzdělání
23-51-E/01 Strojírenské práce
64-41-L/51 Podnikání
(nástavbové studium)

nebudeme ve školním roce 2024/2025 otevírat.

Uchazeči, kteří byli přijati na tyto obory a měli by zájem o jiný obor vzdělání na naší škole, kontaktujte prosím studijní oddělení na tel. 734 575 892.
Exkurze Hügli Food s.r.o.23. 05. 2024 Ve středu 22.5.2024 měly třídy 3EA a 3EB možnost nahlédnout do procesu výroby dehydratovaných potravin. Žáci navštívili mezinárodní potravinářskou firmu Hügli Food s.r.o. působící v Zásmukách na Kolínsku.
Žáci získali jednoduchý přehled a znalost, jakými výrobními procesy musí suroviny projít, než si zakoupí v maloobchodě finální produkt a měli možnost poznat reálný chod výrobního podniku.
Informace k odvolání a vzdání se práva na přijetí15. 05. 2024 Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní škole (na druhém či třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity, je také bezpředmětné, neboť všechna místa budou obsazena.

Pokud se již přijatý uchazeč v 1. kole přijímacího řízení chce otevřít možnost podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat. Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do 2. kola, musí tak podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru.

Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru ve 2. kole přijímacího řízení, nýbrž právo hlásit se do 2. kola přijímacího řízení.

Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.
Informace k přijímacímu řízení19. 04. 2024 Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má každý účastník řízení právo podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Nahlížení do spisu je možné ve dnech 10., 13. a 14. 5. 2024 v době od 12:00 do 15:00 hodin na studijním oddělení školy.
Spis obsahuje pouze dokumenty, které jste škole zaslali. U uchazečů o maturitní obory vzdělání navíc záznamové archy didaktických testů JPZ, pokud je konali na naší škole. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SPISU.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v DiPSy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Tímto se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
Maturitní zkoušky 2.- 7. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu)
9. - 15. 5. Studijní volno
16. - 20. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
23. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení MěÚ Nymburk v kapli od 10:30 hod.

Předání protokolů o výsledcích státní části - přes VPŽ
Květen 2024 1. 5. Státní svátek
6. - 17. 5. Souvislá praxe 1NA, 3MA, 3MB
8. 5. Státní svátek
10., 13. 14. 5. Možnost nahlížení do spisu přijímacího řízení
15. 5. Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení
Nymburský pivovar10. 05. 2024 Dne 15.dubna se zúčastnily třídy 2HB a 3HB za doprovodu Mgr. Zuzana Vodecké, Ph.D. a Ludmily Šimonkové exkurze do Pivovaru Nymburk.
Interactive history of Prague02. 05. 2024 Během konání přijímacích zkoušek se v pátek a v pondělí vydaly třídy 1MA, 1MB, 2MA a 2HA na exkurzi s cílem prohloubit své znalosti o Královské cestě v Praze, které využijí v průběhu studia.
Zlatá kukla
Soutěž „O zlatou kuklu společnosti SIAD 2024‘‘29. 04. 2024 Dne 23.4.2024 se dva žáci naší školy zúčastnili 9. ročníku soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD 2024‘‘ , ve svařování,
která se konala na Střední škole technické v Mostě. V metodě 111 ( obloukové svařování obalenou elektrodou ) reprezentoval naší školu žák Novotný Václav ze třídy 2.HD a umístil se na 9. místě.
V metodě 135 ( obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ) reprezentoval naší školu žák Kocourek Martin z třídy 2.HA, který se umístil na 10. místě.

Celkovém pořadí školami, se naši žáci umístily na 11. místě.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj