Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Pozvánka na informační schůzku10. 06. 2021 Dobrý den,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku dne

28. června 2021 od 16:00 hodin v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce.

Po kliknutí na název článku získáte podrobné informace.
2. kolo přijímacího řízení16. 06. 2021 / Lucie AdamcováVážení rodiče a milí uchazeči,

dle § 36 odst. 3 správního řádu má každý účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost Vám nabízíme dne 23. června 2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin na studijním oddělení školy. Pokud se uchazeč nebo jeho zákonný zástupce rozhodne této možnosti využít, je povinen předložit průkaz totožnosti.
V podkladech není rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Studijní oddělení
734 575 892
ŠKODA Muzeum29. 06. 2021 Ve středu 23. června se žáci učebních oborů automechanik a strojní mechanik vypravili školním autobusem na exkurzi do muzea největší tuzemské automobilky v Mladé Boleslavi.
Výsledky odvolacího řízení (autoremedura ředitele školy)23. 06. 2021 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky uchazečů, kteří podávali odvolání v 1.kole přijímacího řízení
2.kolo přijímacího řízení19. 03. 2021 Pro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/22.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 14. 6. 2021 a výsledky zveřejníme dne 25. 6. 2021. Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Stále nabízíme několik volných míst v těchto oborech vzdělání (zobrazí se po rozkliknutí odkazu):
Exkurze na zámek Loučeň11. 06. 2021 Třída 2HB se vydala dne 8. 6. 2021 na exkurzi na nedaleký zámek Loučeň. Po prohlídce zámku s průvodcem v dobovém kostýmu navštívili žáci i labyrintárium v zámeckém parku. Labyrintárium je soubor dvanácti zcela rozličných zahradních labyrintů a bludišť a je velkou atrakcí. Při prohlídce zámku se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o skladování potravin, počátcích poštovní přepravy ale i několik atraktivních historek z knížecí rodiny.
Nová sportovní hala11. 06. 2021 V úterý 8. června proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované sportovní haly Bios, která bude sloužit nejen žákům naší školy a dětem z domova mládeže, ale i mladým sportovcům z Basketbalové Akademie Nymburk.
Výuka od 24. 5. 202118. 05. 2021 Od 24.5.2021 je nařízením MŠMT plně obnovena prezenční výuka na středních školách pro všechny ročníky.
Pro žáky to znamená, že budou denně docházet na výuku do školy dle svého rozvrhu.
Bohužel je toto datum totožné se začátkem dílčích maturitních a závěrečných zkoušek, u kterých je vyžadována přítomnost učitelů.
Bude to tedy znamenat velké přesuny, změny, případně odpadlé hodiny oproti běžnému rozvrhu. Tyto změny můžete včas sledovat na webu školy v sekci "SUPLOVÁNÍ", nebo v aplikaci Bakalář ve svém mobilu a dále pak v papírové podobě na nástěnce školy v přízemí severního pavilonu.

Průběh prezenční výuky:
- žáci se v teorii nepřezouvají a nepřevlékají, nepoužívají školní šatny
- žáci dodržují hygienická opatření Ruce+Respirátory+Rozestupy
- žáci dodržují platný školní řád, včetně zákazu kouření v prostorách a blízkosti školy, neopouštění školy v době
vyučování atd.
- žáci se 1 x týdně pravidelně testují ve škole antigenním testem vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy
- výuka TEV probíhá přednostně venku
- ve výuce se budou přednostně ověřovat znalosti z období distanční výuky s důrazem na obnovení pracovních
návyků a morálku, zjišťovat nedostatky v probraném učivu a bude vyžadována ochota a snaha o pracovní nasazení jak v ústním tak písemném projevu,
která může být po zásluze ohodnocena při závěrečné klasifikaci
- připomínáme probíhající doklasifikace za 1.pololetí
- pondělí 24.5.2021 - začíná LICHÝ TÝDEN

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj