Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Letní prázdniny 1.7. - 31.8.202230. 06. 2022 Přejeme Vám všem krásné prožití letních prázdnin plné slunce, pohody a odpočinku...
V září nashledanou.

Prázdninový provoz

Úřední hodiny studijního oddělení v období letních prázdnin:
pondělí, úterý a středa od 8 do 12 hodin. Jindy pouze po předchozí domluvě.
________________________________________
Nástup žáků 1. ročníků denního studia do školy je 1. září v 9:30 hodin.
Ostatní ročníky v 7:55 hodin.
________________________________________
Dodatečné a opravné zkoušky se konají
26. 8. ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
29. 8. termín pro 1. opravnou zkoušku
30. 8. termín pro 2. opravnou zkoušku
Zahájení školního roku 2022-202315. 06. 2022 Pro 1.ročníky je připraveno slavnostní zahájení studia dne 1.9.2022 od 9.30 hodin v kulturním sále školy.

Ostatní ročníky začínají normálně dle aktuálního rozvrhu hodin v 7:55 hod., kdy zvoní na 1. vyučovací hodinu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptační kurz pro 1.ročník Ekonomika a podnikání: 5.-7.9.2022 v Seleticích
Adaptační kurz pro 1.ročník Elektrotechniky: 7.-9.9.2022 v Seleticích

Plná penze a pitný režim v ceně kurzu. Dopravu zajistí a hradí škola.

Platbu za adaptační kurz 1.600,- Kč prosím zasílejte na účet školy č. 3578094/0300 do 31.8.2022.
Do zprávy pro příjemce uveďte ADAPT + příjmení žáka
Informace pro nově ubytované - 1. ročníky22. 06. 2022 Veškeré informace pro nově ubytované na DM naleznete zde
Podzimní burza oblečení30. 06. 2022 Vážení každý z nás má doma jistě spoustu oblečení na podzim a zimu, které už neunosí, či je nepotřebuje
Literárně historická exkurze Kampa29. 06. 2022 Třídy 1NA a 1NB si konec školního roku zpestřily exkurzí do Prahy. Naší první zastávkou byla Valdštejnská zahrada, poté jsme uličkami Malé Strany dorazili na Kampu. Studenti měli připravené informace o zajímavých místech této části Prahy.
Exkurze do společnosti Kelvion29. 06. 2022 Ve čtvrtek 16. června se žáci prvního ročníku učebních oborů Elektrikář a Elektromechanik zúčastnili exkurze do výrobního závodu Kelvion v Nymburce - Drahelicích.
Exkurze STRETECH 202220. 06. 2022 Žáci třídy 3MA maturitního oboru Elektrotechnika navštívili ve středu 1. června prezentaci prací středoškolských studentů na ČVUT v Praze.
3. průběžné kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/202315. 06. 2022 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 3. průběžné kolo přijímacího řízení. (bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu...)
Exkurze sklárny Crystal Bohemia Poděbrady07. 06. 2022 Žáci 1. ročníku třídy 1HC - obor Elektro-silnoproud, slaboproud absolvovali exkurzi do skláren Crystal Bohemia v Poděbradech, kde se seznámili s výrobou a možností uplatnění v jejich oboru.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení - na všechny obory vzdělání27. 05. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání pro školní rok 2022/23.


Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně na studijní oddělení školy. Na nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání, Provozní elektrotechnika a Provozní technika a také na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává. Prosím uchazeče o toto studium, aby svůj úmysl nastoupit ke studiu sdělili na tel. 734 575 892 nebo na email adamcova@copnb.cz a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj