Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Informace pro nově ubytované - 1. ročníky22. 06. 2022 Veškeré informace pro nově ubytované na DM naleznete zde
Literárně historická exkurze Kampa29. 06. 2022 Třídy 1NA a 1NB si konec školního roku zpestřily exkurzí do Prahy. Naší první zastávkou byla Valdštejnská zahrada, poté jsme uličkami Malé Strany dorazili na Kampu. Studenti měli připravené informace o zajímavých místech této části Prahy.
Exkurze do společnosti Kelvion29. 06. 2022 Ve čtvrtek 16. června se žáci prvního ročníku učebních oborů Elektrikář a Elektromechanik zúčastnili exkurze do výrobního závodu Kelvion v Nymburce - Drahelicích.
Exkurze STRETECH 202220. 06. 2022 Žáci třídy 3MA maturitního oboru Elektrotechnika navštívili ve středu 1. června prezentaci prací středoškolských studentů na ČVUT v Praze.
3. průběžné kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/202315. 06. 2022 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 3. průběžné kolo přijímacího řízení. (bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu...)
Exkurze sklárny Crystal Bohemia Poděbrady07. 06. 2022 Žáci 1. ročníku třídy 1HC - obor Elektro-silnoproud, slaboproud absolvovali exkurzi do skláren Crystal Bohemia v Poděbradech, kde se seznámili s výrobou a možností uplatnění v jejich oboru.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení - na všechny obory vzdělání27. 05. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání pro školní rok 2022/23.


Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně na studijní oddělení školy. Na nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání, Provozní elektrotechnika a Provozní technika a také na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává. Prosím uchazeče o toto studium, aby svůj úmysl nastoupit ke studiu sdělili na tel. 734 575 892 nebo na email adamcova@copnb.cz a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Informační schůzka pro žáky nastupující do 1. ročníků03. 06. 2022 Vážení rodiče a žáci,
dovolte, abychom Vás i Vašeho syna/dceru srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat

dne 13. června 2022 (pondělí) od 16:00 v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce. Viz. bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu (názvu)
Nová cena stravy od 1.8.202206. 06. 2022 Od nového školního roku bude navýšená cena stravy.
Cena stravy pro školní rok 2022/2023:
Snídaně + přesnídávka 36,- Kč
Oběd 45,- Kč
Večeře 41,- Kč

Anna Váňová
vedoucí školní jídelny
SOŠ a SOU Nymburk
tel. 603 549 718
vanova@copnb.cz

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj