Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Odevzdání zápisového lístku25. 04. 2023 Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nejzazší termín k odevzdání zápisového lístku na tříleté učební obory vzdělání je 9. 5. 2023.

Nejzazší termín k odevzdání zápisového lístku na čtyřleté maturitní obory vzdělání je 16. 5. 2023.


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Informace k přijímacímu řízení 2023/24 - na učební obory vzdělání25. 04. 2023 Dnes a zítra budou všechna nevyzvednutá rozhodnutí o NEpřijetí odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou.
Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání přiložen.
Soutěž – svařování29. 04. 2023 Dne 25.4.2023 se dva žáci naší školy zúčastnili 8. ročníku soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD 2023‘‘, ve svařování , která se konala na Střední škole technické v Mostě.

V metodě 111 ( obloukové svařování obalenou elektrodou ) reprezentoval naší školu žák Dobrovolný Lukáš z třídy 2.HD a umístil se na 7. místě.
V metodě 135 ( obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ) reprezentoval naší školu žák Bezucha Václav z třídy 2.HD a umístil se na 12. místě.
Exkurze Metrans25. 04. 2023 V pátek 31. března navštívila třída 3HB terminál logistické firmy Metrans v pražské Uhříněvsi.
Ředitelské volno Ředitel školy vyhlásil na den 14. 4. 2023 ředitelské volno z důvodu konání přijímacího řízení.
Přijímací řízení - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí12. 04. 2023 Uchazeči o učební obory vzdělání:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to dne 20. 4. 2023 od 12.00 do 15.00 hodin na studijním oddělení školy.

Uchazeči o maturitní obory vzdělání:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to dne 28. 4. 2023 od 12.00 do 15.00 hodin na studijním oddělení školy.
Ověření znalosti českého jazyka - pro cizince06. 04. 2023 Ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2023 se koná osobní pohovor pro uchazeče-cizince, který ověří jejich znalost českého jazyka, a který je výchozím předpokladem pro zvládnutí studia na naší škole.
Veselé Velikonoce Milí žáci, vážení rodiče, přátelé,
přejeme Vám veselé Velikonoce, slunné jarní dny a mnoho svěžesti a vitality do dalších dní.

6.4.2023 - Velikonoční prázdniny

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj