Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Přijímací řízení - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí12. 04. 2023 Uchazeči o učební obory vzdělání:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to dne 20. 4. 2023 od 12.00 do 15.00 hodin na studijním oddělení školy.

Uchazeči o maturitní obory vzdělání:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to dne 28. 4. 2023 od 12.00 do 15.00 hodin na studijním oddělení školy.
Ověření znalosti českého jazyka - pro cizince06. 04. 2023 Ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2023 se koná osobní pohovor pro uchazeče-cizince, který ověří jejich znalost českého jazyka, a který je výchozím předpokladem pro zvládnutí studia na naší škole.
Veselé Velikonoce Milí žáci, vážení rodiče, přátelé,
přejeme Vám veselé Velikonoce, slunné jarní dny a mnoho svěžesti a vitality do dalších dní.

6.4.2023 - Velikonoční prázdniny
Přijímací řízení - pozvánka k JPZ (na maturitní obory vzdělání)27. 03. 2023 Vážení rodiče, vážení uchazeči o maturitní obory vzdělání,
ve svém emailu naleznete pozvánku k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky spolu se základními informacemi ke konání didaktických testů.

1.termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2.termín: pátek 14. dubna 2023

PŘIJETÍ POZVÁNKY a PŘEČTENÍ TOHOTO EMAILU OBRATEM POTVRĎTE NA EMAIL adamcova@copnb.cz

Děkujeme.
Informace k přijímacímu řízení16. 03. 2023 V současné době jsou připravené k odeslání dopisy s registračním číslem pro všechny uchazeče.
Pokud by někdo do konce března registrační číslo neobdržel (poštou nebo emailem), kontaktujte prosím studijní oddělení p. Adamcovou na tel. 734 575 892.

Uchazečům o maturitní studium bude ještě zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, a to emailem, který uvedli na přihlášce ke studiu.
Uchazečům - cizincům bude zase zaslána pozvánka k osobnímu pohovoru v českém jazyce.

Adamcová Lucie - studijní oddělení školy
Seminář ve firmě MISAN04. 04. 2023 Dne 24.března se třída 2NB-S zúčastnila s Ing. Černou semináře ve firmě MISAN v Lysé nad Labem na téma „Úsporná produktivita“.
Makronkový kurz28. 03. 2023 V sobotu 18.3.2023 proběhl na naší škole další makronkový kurz.
Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus21. 03. 2023 13. března hostovalo na naší škole Divadélko pro školy z Hradce Králové.
ERASMUS+ GoGreen16. 03. 2023 ERASMUS GO GREEN POKRAČUJE ...
Jednotná přijímací zkouška (na maturitní obory a nástavbové studium)09. 02. 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/23.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín pátek 14. dubna 2023


Náhradní termín je stanoven na dny:

1.termin středa 10. května 2023
2.termín čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem včetně zkráceného studia. Uchazeči jsou přijímání na základě průměrného prospěchu z předchozího vzdělání.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj