Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výsledky 2.kola přijímacího řízení - na všechny obory vzdělání27. 05. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání pro školní rok 2022/23.


Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně na studijní oddělení školy. Na nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání, Provozní elektrotechnika a Provozní technika a také na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává. Prosím uchazeče o toto studium, aby svůj úmysl nastoupit ke studiu sdělili na tel. 734 575 892 nebo na email adamcova@copnb.cz a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Informační schůzka pro žáky nastupující do 1. ročníků03. 06. 2022 Vážení rodiče a žáci,
dovolte, abychom Vás i Vašeho syna/dceru srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat

dne 13. června 2022 (pondělí) od 16:00 v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce. Viz. bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu (názvu)
Nová cena stravy od 1.8.202206. 06. 2022 Od nového školního roku bude navýšená cena stravy.
Cena stravy pro školní rok 2022/2023:
Snídaně + přesnídávka 36,- Kč
Oběd 45,- Kč
Večeře 41,- Kč

Anna Váňová
vedoucí školní jídelny
SOŠ a SOU Nymburk
tel. 603 549 718
vanova@copnb.cz
2.kolo přijímacího řízení - informace24. 05. 2022 K dnešnímu dni byla emailem rozeslána všechna registrační čísla uchazečům z 2.kola přijímacího řízení.
Prosím o kontrolu a potvrzení, zda Vám email dorazil v pořádku.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněna dne 27.5.2022 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Lucie Adamcová - studijní oddělení školy
Centrum ojetých vozů Louda Auto+01. 06. 2022 V pátek 27. května společnost Louda auto představila stovce žáků školy projekt v rámci, kterého vzniká největší evropské Centrum ojetých vozů (Vrbová Lhota).
2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/202313. 04. 2022 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení. (bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu...)
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání (šk.rok 2022/23)29. 04. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení - na maturitní obory vzdělání
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání (šk.rok 2022/23)22. 04. 2022 V přiloženém souboru naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení - na učební obory vzdělání
Veletrh Ampér Brno20. 05. 2022 Žáci prvního ročníku učebního a maturitního oboru se zaměřením na elektrotechniku absolvovali jednodenní exkurzi školním autobusem na Výstaviště Brno, kde se uskutečnil 28. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPÉR 2022.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj