Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Školní průkaz ISIC - důležité!!!01. 07. 2020 / Lucie AdamcováVážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. Bude fungovat jako čipová karta na vstup do školy a do jídelny. Jak si ISIC objednat? (pro podrobnější informace klikněte na titulek)
Rekonstrukce haly BIOS a údržba školy během prázdnin10. 08. 2020 Pokračují práce na sportovní hale BIOS a jak je vidět, tak harmonogram prací je dodržován. Probíhají práce po obvodu haly, aby bylo možné pokračovat pracemi uvnitř haly až se zhorší počasí.


Ani o prázdninách nezahálíme. Probíhají práce na opravách a údržbě školy – výměna svodů kanalizace v budově DM, výměna rozvodů vody v prostorách údržby.
Pro zvýšení kvality výuky byly pořízeny nová zařízení výukový trenažer a pásové pily.

Ing. Jiří Hubálek
ředitel SOŠ a SOU Nymburk
Provoz studijního oddělení o prázdninách03. 07. 2020 / Lucie AdamcováÚřední hodiny na studijním oddělení během prázdnin:

pondělí 8:00 - 12:00 hod.

středa 8:00 - 12:00 hod.


Dovolená 17. 8. - 21. 8. 2020
Domov mládeže - upozornění !!!15. 07. 2020 / Lucie AdamcováUbytovací kapacita domova mládeže je zcela naplněna.

Mgr. Radka Slováková - vedoucí vychovatelka DM
Výsledky 2.kola přijímacího řízení03. 07. 2020 / Lucie AdamcováV souboru níže naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21 na všechny obory vzdělání.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději dne 13.7.2020. Můžete ho zaslat poštou na adresu školy nebo ho odevzdat osobně na studijním oddělení.
Léto 2020
Letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 202003. 07. 2020 / Lucie AdamcováSOŠ a SOU přeje všem žákům a studentům, učitelům ale i rodičům krásné prožití letních prázdnin.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý dne 1.9.2020. Slavnostní zahájení školního roku pro 1.ročníky se uskuteční 1. 9. 2020 v 9.30 hod. v kulturním sále školy. Ostatní ročníky začínají v 7:55, kdy zvoní na první vyučovací hodinu.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení01. 07. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 3.7.2020 po 9:00 hodině na webových stránkách školy www.copnb.cz a pokud nemáte přístup na webové stránky školy bude seznam uchazečů s výsledky vyvěšen u vchodu do školy (u recepce). Každý uchazeč se najde pod svým přiděleným registračním číslem (v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona).

Vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu můžete dne 3. 7. 2020 v době od 8:00 do 9:00 hodin na studijním oddělení školy. Pokud se uchazeč nebo jeho zákonný zástupce rozhodne této možnosti využít, je povinen předložit průkaz totožnosti.
2. kolo přijímacího řízení (do 30. 6. 2020)27. 04. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 30. 6. 2020. Kritéria přijímacího řízení jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení. Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 3. 7. 2020 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Stále máme několik volných míst v těchto oborech vzdělání:(zobrazí se po rozkliknutí názvu článku)
Ředitelské volno 29. - 30. 6. 202022. 06. 2020 / Lucie AdamcováDovoluji si Vás informovat, že ve dnech 29. a 30. 6. 2020 vyhlašuji „ředitelské volno“.
Vyhlášení volných dnů je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, podle § 24, odst. 2. Ředitelské volno je vyhlášeno z provozních důvodů.

Ing. Jiří Hubálek ředitel školy
Přijímací zkoušky15. 05. 2020 / Lucie AdamcováJednotné přijímací zkoušky (JPZ) na maturitní obory vzdělání se budou konat dne 8. června 2020 (pro uchazeče, kteří budou na řádný termín omluveni, je náhradní termín 23. 6. 2020). Každému uchazeči, který bude dělat JPZ na naší škole, zašleme poštou pozvánku (včetně dalších informací k organizaci zkouškového dne) nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ. Pozvánku obdržíte i na email uvedený v přihlášce.

Výsledky budou zveřejněny dne 16.6.2020 na našich webových stránkách a na nástěnce u vchodu do školy pod registračnímu čísly, které jsme nyní rozeslali poštou.

Nejzazší termín na odevzdání zápisového lístku je 23.6.2020.


Každý účastník správního řízení (dle § 36 a § 37 správního řádu) má právo činit podání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ředitelem školy. Pokud by někdo chtěl podat jakýkoliv návrh před vydáním rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, může tak učinit dne 15.6.2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení školy.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj