Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Knihovna v Nymburce18. 06. 2024 Ve dnech 10.,13.,17. a 18.6. 2024 se učňové 1. ročníků ( třídy HA, HD, HE, HF) zúčastnili didaktické hry ve spolupráci s Městskou knihovnou v Nymburce. Zážitkovou formou hledali a poznávali významná místa města Nymburk a seznamovali se s informacemi o fungování knihovny a vyhledávání informací.
Informační schůzka pro první ročníky Rádi bychom Vás pozvali na úvodní informační schůzku pro žáky budoucích prvních ročníků a jejich zákonné zástupce, která se bude konat

v kulturním sále školy dne 17. června 2024 (pondělí) od 16:00 hodin.
Informace k 2. kolu přijímacího řízení Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 21. 6. 2024 v DiPSy, na webu školy www.copnb.cz a na nástěnce u vchodu do školy a to pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Před vydáním rozhodnutí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 18., 19. a 20. 6. 2024 v době od 12:00 do 15:00 hodin na studijním oddělení školy.
Hutnický festival12. 06. 2024 Nymburští učni se opět podívali, jak se získávalo železo v dobách minulých.
Červen 2024 10. - 14. 6. Ročníkové práce dle švp
18. - 20. 6. Možnost nahlížení do spisu přijímacího řízení
21. 6. Termín vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení
21. 6. Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
25 .6. Pedagogická rada 12:30 všechny obory
26. 6. Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
27. 6. Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
28..6. Předávání vysvědčení
Praktické závěrečné zkoušky potravinářských oborů10. 06. 2024 V úterý 4.6. a ve středu 5.6. 2024 probíhaly praktické závěrečné zkoušky potravinářských oborů při kterých žáci třídy 3EB pod vedením paní učitelky Kinské uvařili a upekli velmi dobré pokrmy,
kterými prezentovali, co se za uplynulé tři roky naučili.

Žákům přejeme úspěšné složení ústních závěrečných zkoušek.
STRETECH 202407. 06. 2024 Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se ve středu 5.června zúčastnili žáci 2HC Jiří Lazar, Jakub Kára a ze třídy 1HC David Zahrádka.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení15. 05. 2024 výsledky 1.kola přijímacího řízení najdete pod záložkou PRO UCHAZEČE - VÝSLEDKY 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory vzdělání
23-51-E/01 Strojírenské práce
64-41-L/51 Podnikání
(nástavbové studium)

nebudeme ve školním roce 2024/2025 otevírat.

Uchazeči, kteří byli přijati na tyto obory a měli by zájem o jiný obor vzdělání na naší škole, kontaktujte prosím studijní oddělení na tel. 734 575 892.
Návštěva firmy Misan04. 06. 2024 Dne 31.5.2024 se třída 2HD obor Strojní mechanik zúčastnila odborného semináře “ Inspirativní obrábění” ve firmě MISAN Lysá nad Labem.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj