Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Přijímací zkoušky15. 05. 2020 / Lucie AdamcováJednotné přijímací zkoušky (JPZ) na maturitní obory vzdělání se budou konat dne 8. června 2020 (pro uchazeče, kteří budou na řádný termín omluveni, je náhradní termín 23. 6. 2020). Každému uchazeči, který bude dělat JPZ na naší škole, zašleme poštou pozvánku (včetně dalších informací k organizaci zkouškového dne) nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ. Pozvánku obdržíte i na email uvedený v přihlášce.

Výsledky budou zveřejněny dne 16.6.2020 na našich webových stránkách a na nástěnce u vchodu do školy pod registračnímu čísly, které jsme nyní rozeslali poštou.

Nejzazší termín na odevzdání zápisového lístku je 23.6.2020.


Každý účastník správního řízení (dle § 36 a § 37 správního řádu) má právo činit podání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ředitelem školy. Pokud by někdo chtěl podat jakýkoliv návrh před vydáním rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, může tak učinit dne 15.6.2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení školy.
Úvodní informační schůzky pro budoucí 1. ročníky maturitních oborů vzdělání12. 05. 2020 / Lucie AdamcováVážení,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku pro budoucí žáky 1. ročníků maturitních oborů.
Schůzka se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2020 od 16:00 hodin.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia.
Je tedy ve Vašem zájmu se této úvodní informační schůzky zúčastnit.
Schůzka je určena pro žáka a jednoho zákonného zástupce.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání16. 06. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání na školní rok 2020/21
Domov mládeže04. 05. 2020 / Lucie AdamcováDomov mládeže je do konce školního roku 2019/20 uzavřen !!!
Organizace konzultací pro žáky závěrečných ročníků (aktualizace 21. 5. 2020)05. 05. 2020 / Jiří ŠevčíkOd 11. 5. 2020 budou ve škole organizovány konzultace pro žáky závěrečných ročníků. Konzultace budou probíhat dle přiloženého rozpisu vždy 4 vyučovací hodiny. Začátek bude v 8:00.
Škola bude pro žáky zpřístupněna v 7:30. První den přítomnosti je nutno odevzdat čestné prohlášení (viz příloha). Při cestě do/ze školy a ve škole je potřeba dodržovat předepsané hygienické předpisy (jejich hlavní body naleznete v přiloženém souboru). Docházka žáků bude evidována - při příchodu a odchodu se bude čipovat. Školní bufet pro zaměstnance a žáky bude otevřen od 7:00 - 8:00. Je možné si objednat obědy.
Od 25. 5. 2020 jsou konzultace zaměřeny především na písemnou část závěrečné zkoušky. Rozpis najdete v souborech ke stažení u tohoto článku.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání22. 04. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2020/21.

Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně a to na recepci školy, která funguje 24 hodin denně.

Termín úvodní informační schůzky pro budoucí 1.ročníky se zatím nemění, stále platí den 15.6.2020 v 16:00 hodin. Schůzka je určena žákům a jednomu ze zákonných zástupců.
Informace pro ubytované na domově mládeže - vyzvednutí věcí z pokojů20. 04. 2020 / Lucie AdamcováSoučasná celospolečenská situace bohužel vyústila k tomu, že jsme nuceni požádat všechny ubytované, aby si v níže uvedených termínech vyzvedli všechny své věci z ubytovacích prostor. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se v září vrátili všichni zdraví a bez omezujících opatření. (bližší informace po rozkliknutí názvu)
Informace pro ubytované na domově mládeže16. 04. 2020 / Lucie AdamcováV průběhu příštího týdne budou všichni ubytovaní vyzváni ke koordinovanému vystěhování osobních věcí z pokojů domova mládeže. Všichni obdrží emailem informace s konkrétním datem a organizací.
Domov mládeže bude přístupný dle harmonogramu v čase 10. 00 - 16. 00 hodin a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření a dodržování provozních pokynů vychovatelek domova mládeže. Do pokojů DM budou mít přístup pouze ubytovaní. ​

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 2.kolo (do - termín bude upřesněn)24. 03. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
V současné době přijímáme přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení a termín ukončení bude upřesněn dle aktuální situace.
Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Stále nabízíme několik volných míst v těchto oborech vzdělání (zobrazí se po rozkliknutí odkazu):
Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - aktualizace 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020-21 pro učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce u recepce) pod registračními čísly, které již všichni uchazeči obdrželi.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Následně uchazeč odevzdá zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Nejzazší termín pro odevzdání bude ještě upřesněn. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o nástavbové a zkrácené studium.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj