Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Úvodní informační schůzky pro budoucí 1. ročníky maturitních oborů vzdělání12. 05. 2020 / Lucie AdamcováVážení,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku pro budoucí žáky 1. ročníků maturitních oborů.
Schůzka se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2020 od 16:00 hodin.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia.
Je tedy ve Vašem zájmu se této úvodní informační schůzky zúčastnit.
Schůzka je určena pro žáka a jednoho zákonného zástupce.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání16. 06. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání na školní rok 2020/21
Domov mládeže04. 05. 2020 / Lucie AdamcováDomov mládeže je do konce školního roku 2019/20 uzavřen !!!
Organizace konzultací pro žáky závěrečných ročníků (aktualizace 21. 5. 2020)05. 05. 2020 / Jiří ŠevčíkOd 11. 5. 2020 budou ve škole organizovány konzultace pro žáky závěrečných ročníků. Konzultace budou probíhat dle přiloženého rozpisu vždy 4 vyučovací hodiny. Začátek bude v 8:00.
Škola bude pro žáky zpřístupněna v 7:30. První den přítomnosti je nutno odevzdat čestné prohlášení (viz příloha). Při cestě do/ze školy a ve škole je potřeba dodržovat předepsané hygienické předpisy (jejich hlavní body naleznete v přiloženém souboru). Docházka žáků bude evidována - při příchodu a odchodu se bude čipovat. Školní bufet pro zaměstnance a žáky bude otevřen od 7:00 - 8:00. Je možné si objednat obědy.
Od 25. 5. 2020 jsou konzultace zaměřeny především na písemnou část závěrečné zkoušky. Rozpis najdete v souborech ke stažení u tohoto článku.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání22. 04. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2020/21.

Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně a to na recepci školy, která funguje 24 hodin denně.

Termín úvodní informační schůzky pro budoucí 1.ročníky se zatím nemění, stále platí den 15.6.2020 v 16:00 hodin. Schůzka je určena žákům a jednomu ze zákonných zástupců.
Informace pro ubytované na domově mládeže - vyzvednutí věcí z pokojů20. 04. 2020 / Lucie AdamcováSoučasná celospolečenská situace bohužel vyústila k tomu, že jsme nuceni požádat všechny ubytované, aby si v níže uvedených termínech vyzvedli všechny své věci z ubytovacích prostor. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se v září vrátili všichni zdraví a bez omezujících opatření. (bližší informace po rozkliknutí názvu)
Informace pro ubytované na domově mládeže16. 04. 2020 / Lucie AdamcováV průběhu příštího týdne budou všichni ubytovaní vyzváni ke koordinovanému vystěhování osobních věcí z pokojů domova mládeže. Všichni obdrží emailem informace s konkrétním datem a organizací.
Domov mládeže bude přístupný dle harmonogramu v čase 10. 00 - 16. 00 hodin a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření a dodržování provozních pokynů vychovatelek domova mládeže. Do pokojů DM budou mít přístup pouze ubytovaní. ​

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 2.kolo (do - termín bude upřesněn)24. 03. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
V současné době přijímáme přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení a termín ukončení bude upřesněn dle aktuální situace.
Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Stále nabízíme několik volných míst v těchto oborech vzdělání (zobrazí se po rozkliknutí odkazu):
Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - aktualizace 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020-21 pro učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce u recepce) pod registračními čísly, které již všichni uchazeči obdrželi.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Následně uchazeč odevzdá zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Nejzazší termín pro odevzdání bude ještě upřesněn. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o nástavbové a zkrácené studium.
Přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity - aktualizace k 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováPřijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

V případě, že se školy otevřou v termínu před 1. červnem, budou se dva týdny po zahájení výuky konat přijímací zkoušky na střední školy. Ačkoliv mají žáci podané dvě přihlášky, zkoušku udělají jen jednu.

O týden později budou maturity a závěrečné zkoušky. U maturit letos odpadá písemná část z češtiny a cizího jazyka. Didaktické testy, praktická a ústní část zkoušky zůstane.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj